Von dem Präsidenten des

OLG Koblenz allgemein beeidigter

Dolmetscher und ermächtigter

 Übersetzer der türkischen 

 Sprache für gerichtliche und 

 notarielle Angelegenheiten

 in Rheinland-Pfalz

 

*

 

Rheinland-Pfalz eyaleti

 mahkeme ve noterleri

 yeminli tercümanı ve mütercimi

 

*

 

Vom Generalkonsulat

  der Republik der Türkei zu Mainz 

beeidigter Übersetzer

 

*

 

T.C. Mainz Başkonsolosluğu

 onaylı yeminli tercüman

 

Tercümelerinizde ortaya çıkabilecek soru ve problemlerinizin çözümünde her konuda bir uzman olarak yardımcınız
olacağım. Size verdiğim hizmet yalnız Türkçeden Almancaya, ya da Almancadan Türkçeye yazılı tercümelerin
gerçekleştirilmesinde değil, aynı zamanda sözlü tercüman ihtiyaçlarınızı da kapsamaktadır.
Müşterilerimin, örneğin  ticari ilişkilerin pekiştirilmesinde, uluslararası fuar ve konferanslarda anadili Türkçe olan bir
çevirmen olarak hizmetinde olduğum  gibi, Alman devlet sertifikalı (hukuk ağırlıklı) yeminli çevirmen olarak
mahkemelerde ve her türlü  resmi dairelerdeki tercümanlık gereksimlerinde de hizmetinizdeyim. Mahkeme kararlarının,
herhangi bir  sertifikanın, diplomanın veya bir sözleşmenin, ya da tatilden kalma doktor ve eczane faturalarının
tercümesinde sizlerin güvenebileceği bir mütercim olarak hizmetinizdeyim.
Tercüme konusunda bir sorunuz olduğunda bana telefonla ulaşabileceğiniz gibi, çevirisi yapılacak orijinal belgeleri
bana  e-mail ya da faks yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Arzu ettiğinizde çevirisi yapılmış, onaylanmış belgeyi  Almanya
içindeki adresinize orijinal belge elime geçtikten birkaç iş günü içersinde gönderebilirim.

 

            

                  
 

 

 

 

 

 

Okul, Yüksekokul, Üniversite ve  Meslek eğitimi

• Okul belgelerinin, her türlü diploma ve karnelerin tercümeleri


Yargi ve idarî işler

• Mahkeme kararlarının tercümeleri • Mahkeme duruşma tercümanlığı • Yeminli Tercüman ve mütercim • Resmi makamlarda tercümanlık/mütercimlik  hizmeti • Sosyal, Hukuk, Ekonomi, Ticari ve İdari konularda çevirmenlik. Örneğin: Belgeler, noter ve kurum belgeleri, kullanma kılavuzları, broşürler, mukaveleler, iş yazışmaları, mektuplar, iş başvuruları vs. • Noterlik işlemlerinde tercüman ve mütercimlik • Bilirkişi raporlarının tercümesi


Ticaret ve Avrupa hukuku

• Mahkeme kararlarının, yasa ve yönetmeliklerin tercümeleri • Bilimsel tercümeler • Uluslararası sözleşmelerin tercümesi • Her türlü hukuki konuda tercüme hizmetleri


Görsel ve yazılı yayıncılık

• Gazetecilikle ilgili tercümeler veya makale ve haber tercümesi • Basın ve halkla ilişkiler işleri • Film ve görsel medya çevirilerinin altyazı olarak hazırlanması


Teknik tercümeler

• Kullanma talimatı çevirileri • Web sitesi çevirileri

Ekonomi ve Ticarî konularda tercümanlık hizmeti

• Fuar ve sergi ziyaretlerinde refakat tercümanlığı • refakat tercümanlığı • toplantı ve konferanslarda tercümanlık hizmeti • Her türlü yazışmalarada tercümanlık hizmeti


Tıbbî konularda tercümeler

• Hekim vizitelerinde tercüme • Hekim raporlarının tercümeleri • İlaç prospektüslerinin tercümeleri • Her türlü faturanın tercümesi

 

 

Kontakt

Tolga D. Özkan
Breslauer Straße 10
D-56422 Wirges
Tel.    (+49)02602/671609
Fax    (+49)02602/671596
Mobil (+49)01703473474
tolgadoezkan@gmail.com

 

LINKS