Von dem Präsidenten des

OLG Koblenz allgemein beeidigter

Dolmetscher und ermächtigter

 Übersetzer der türkischen 

 Sprache für gerichtliche und 

 notarielle Angelegenheiten

 in Rheinland-Pfalz

 

*

 

Rheinland-Pfalz eyaleti

 mahkeme ve noterleri

 yeminli tercümanı ve mütercimi

 

*

 

Vom Generalkonsulat

  der Republik der Türkei zu Mainz 

beeidigter Übersetzer

 

*

 

T.C. Mainz Başkonsolosluğu

 onaylı yeminli tercüman

 

„mütercim.de“  adresi ile ulaşabileceğiniz web sayfam ile tercümanlık hizmetlerindeki ihtiyaçlardan kaynaklanan
sorularınızı yanıtlamayı amaçladım. Buna rağmen birçok sorunun yanıtlanmamış olabileceğinden hareketle sık
karşılaşIlabileceğiniz soruların yanıtlarını buraya aldım. Akla takılan,  fakat yanıtını bulamadığınız sorular için beni
telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaram: 02602-671609, ya da sorunuzu bana e-mail Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ile
iletebilirsiniz.


„Apostil“ ile belgelerin gerçekliğinin onaylanması

Türkiye`deki resmi makamlara verilmesi gereken yurt dışı kaynaklı belgelerin gerçekliğinin apostil ile onaylanması
gerekmektedir. Sözleşme tarafı olan ülkelerce, bir belgenin gerçekliğinin başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını
sağlayan tasdik şerhiyle onaylanması zorunluluğundan muafiyet sağlayan 05 Ekim 1961 tarihinli Lahey „apostil“
sözleşmesini Türkiye de imzalamıştır. Apostil prosedürünü  Almanya`da eyaletten eyalete değişen resmi kurumlar
gerçekleştirmektedir.
Söz konusu belge ancak bu apostil alındıktan sonra T.C. Konsolosluğunca kabul edilerek tasdik edilir. Bu işlemlerden
önce belgenin yetkili bir mütercim tarafından çevirilmesi gerekir.


Türkiye`de yapılan tercümeler Almanya`da geçerli midir?

Türkiye`de yapılan tercümeler maalesef Almanya resmi makamlarınca kabul edilmemektedir. Fakat kurumuna göre bu
konuda istisnalar da mevcuttur. Almanya`daki bazı Üniversite ve Yüksekokul  yabancı ülkelerde yapılmış olan diploma
tercümelerini kabul etmektedir. Yabancılar daireleri genelde oturma izni için ilk başvurularda yabancı bir ülkede
yaptırılmış olan tercümeleri kabul ediyorlar. Ancak daha sonraki başvurularda Almanya’da bulunan yetkili bir mütercim
tarafindan yapılmış olan çeviriler gerekmektedir.


Yapılacak bir tercüme için çevrilecek belgelerin asılları da isteniyor mu?

Çevirisi yapılacak belgenin asıllarının PDF/Faks/Kotokopi olarak bana iletilmesini istemekteyim. Devlet çevirmenlik
sınavını başararak „yetkili mütercim“ ünvanına sahip bir tercüman olarak yapılan çevirinin aslına uygun ve eksiksiz
olduğunu onaylamam gerekmektedir. Bunun  için de belgenin aslının ilişikte olduğunun ya da aslına uygunluğu tastik
edilmiş bir fotokopinin ibraz edilmesi gerekir. Bu koşullar yerine getirilmediği taktirde yapılacak çeviriye „çeviri ilişikte
ibraz edilen fotokopiye göre yapılmıştır!“ şerhi konulur. Yetkili yeminli tercüman tarafından onaylı bir tercümenin resmi
mercilerce Kabul edilebilmesi için orijinal belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yetkili yeminli tercüman
tarafından onaylı bir çevirinin kabul edilebilmesi için yapılan çevirinin muhatapları olan resmi merciler, orijinal belgenin
çeviri metnine eklenmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda, bilhassa konsolosluk işlemlerinde, tercüme edilecek
belgenin aslının tercüme siparişi verildiğinde mutlaka ibraz edilmesi gerekir. Eğer bir belgenin ilgili devlet dairesi
tarafından apostil yöntemi ile onaylanması gerekiyorsa bu durumda belgeninin aslının da tercümeye eklenip birlikte
onaylanması gerekir.
Genelde yaptığım her tercümeye belgenin aslını da ekleyerek yapılan çevirinin doğruluğunu onaylıyorum. Çevirinin
doğruluğunun kontrol edilebilmesi için başvuru makamına, ya da çevirinin verileceği muhataba belgenin aslının
doğruluğunu tastik eden bir kopyasının de ibraz edilmesi yerinde olacaktır. Böylelikle tercüme edilen belgenin orijinalini
ilerde tekrar kullanabilmek üzere saklayabilirsiniz.


Fiyatlar

Yapılacak bir tercümenin fiyatı çevirinin uzunluğuna, kapsamına, branşına ve zorluk derecesine göre değişmektedir.
Mahkeme ve duruşmalardaki çevirmenlik görevinin ücretlendirilmesi JVEG yasasına göre yapılır. Buna göre bir
çeviriden satır başına (55 daktilo vuruşu) alınması gereken ücret en az 1,55 € dur. Yazılı bir metinin yeminli tercüman
tarafından onaylanmış ücreti satır başına 1,75 € ile 2,05 € arasında değişmektedir. Kanuna göre bir tercümanın saat
ücreti 70,00 € dur. Bu sabit ücretlendirmeler mahkemeler ve diğer resmi merciler için geçerlidir. Yeminli tercümanların
ücretlerini düzenleyen bu kanun  01.08.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen tercüme edilecek metni bana
e-mail, faks veya posta yoluyla ulaştırdığınız taktirde size özel bir ücret teklifi yapabilirim.
Sözlü yapılacak tercümanlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi de çeviri yapılan süreyle, çevirinin cinsi ile değişmektedir.
Bu konuda daha fazla bilgi alabilmek için benimle iletişimde bulununuz.


Diğer dillerdeki  çeviriler

Hırvatça, Boşnakça ve Sırpça çeviriler için Berlin`de bulunan tanınmış Stjepan Škorić tercüme bürosu ile çalışmaktayım.


Mütercim/Tercüman olarak meslek ünvanı

Çevirmenlik (tercümanlık ve mütercimlik) mesleğine giriş için başka bir meslek okurken edilen birikim, ayrıca onunla
birlikte edinilen yabancı dil bilgileri ile temel tercüme yapabilme becerisi kazanılmasıyla mümkündür. Üniversitelerin
Yabancı Diller ya da tercümanlık  bölümlerini bitirerek mesleğe adım atılabileceği gibi, Meslek Yüksek Okullarında ve
Yabancı Diller Yüksekokullarında veya tercüman/mütercim yetiştiren diğer okullarda  tercüman/mütercim mesleği
öğrenilebilinir.
Bu öğrenimlerden sonra başarılması gereken sınavlar ve bu sınavların zorluk derecesi bir üniversitenin bitirme sınavlarıyla karşılaştırılabilinir.
Yeni yönetmeliğe göre Türkçe dili için tercüman ve mütercimlik sınavlarına katılabilmek ancak üç devlet sınav merciinde
mümkündür. (Hessen Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Dairesi, Saarland Eğitim Bakanlığı ve Berlin Eğitim
Senatörlüğü). Tercüman ve Mütercim olarak yapılan öğrenim sonunda elde edilen ünvan eyaletten eyalete
değişmektedir. Bu ünvan kanunen koruma altında değildir. Bu nedenle gerektiğinde tercümanınızıdan yeterliliğini
belgeyle kanıtlamasını isteyiniz.


Tercüman  ve mütercimler için aşağıda belirtilen mezuniyet çeşitleri bulunmaktadır:

• Tercüman ve Mütercim (Üniversite mezuniyetine bağlı diploma)
• Devlet tarafından imtihan edilmiş Tercüman ve/veya Mütercim (Yetkileri Almanya çapındadır)
• Devlet tarafindan tanınmış Tercüman ve/veya Mütercim (bundan önceki yıllarda yeterlilik sınavları ilgili bakanlık
  tarafından denetlenen IHK tarafından yapılmaktaydı, bu yeterlilik tüm Almanya çapında resmi merciler tarafından
  tanınmıştır).
• İmtihan edilmiş Tercüman ve/veya Mütercim (sınavlar günümüzde Almanya genelinde yürürlükte olan sınav
  yönetmeliğine göre herhangi bir resmi denetim olmaksızın IHK tarafından yapılmaktadır, dolayısıyla bazı eyaletlerin
  resmi mercilerinde yetkileri tanınmamaktadır).

Kontakt

Tolga D. Özkan
Breslauer Straße 10
D-56422 Wirges
Tel.    (+49)02602/671609
Fax    (+49)02602/671596
Mobil (+49)01703473474
tolgadoezkan@gmail.com

 

LINKS