Von dem Präsidenten des

OLG Koblenz allgemein beeidigter

Dolmetscher und ermächtigter

 Übersetzer der türkischen 

 Sprache für gerichtliche und 

 notarielle Angelegenheiten

 in Rheinland-Pfalz

 

*

 

Rheinland-Pfalz eyaleti

 mahkeme ve noterleri

 yeminli tercümanı ve mütercimi

 

*

 

Vom Generalkonsulat

  der Republik der Türkei zu Mainz 

beeidigter Übersetzer

 

*

 

T.C. Mainz Başkonsolosluğu

 onaylı yeminli tercüman

 

Refakat Tercümanlığı

Eğer Almanya`da ticari görüşmeniz varsa ve  Almanca`ya yeteri kadar vâkıf değilseniz ve bu ülkeyi yeteri kadar
tanımıyorsanız nitelikli bir tercümana ihtiyacınız olacak. Memnuniyetle ticari görüşmelerinizde size refakat ederim ve
seyahatinizin planlamasında da yardımcı olabilirim.


Doğruluk Tasdikleri

Tercüme edilecek belgelerin resmi mercilere, mahkemelere ve diğer devlet dairelerine ibraz edilmesi gerektiğinde, bu
çevirilerin doğruluğunun genelde tasdiklenmesi gerekmektedir. Bu kapsama genel olarak mahkeme kararları ve
hükümleri, vekâletnameler, ikâmet belgeleri, ticaret sicili kayıtları,vergi dairelerinden alınan belgeler, şirket sözleşmeler,
doğum, ölüm ve evlenme ilmühaberlerini kapsayan nüfus kayıt örnekleri, vasiyetnameler, boşanma kararları, şoför
ehliyetleri, bonservisler, her türlü okul ve üniversite diplomaları girer.

Bir belgenin doğruluğunun tasdiği gerekli olduğunda, bunun çevirinin yapıldığı dilde yeminli ve yetkili bir tercüman
tarafından yapılması gerekir. Belge çevirilerinin doğruluklarının tasdiklerinin noter veya avukat tarafından yapılması
gerekmemektedir. Çevirisi yapılan belgenin doğruluğunun tasdiki , çeviriyi yapan yeminli mütercim tarafından belgenin
orijinalinin, ya da doğruluğu tasdikli fotokopisinin yeminli mütercime ibraz edilmesi koşuluyla tasdik şerhi kullanılarak
yapılır.
Tarafımca hazırlanan tüm çevirileri istek üzerine tasdikliyorum.

Alman makamlarınca hazırlanan belgelerin Almanya dışında kullanılması gerekiyorsa bu belgelerin gerçekliğinin apostil
ile onaylanması gerekir. Gereken durumda noteriniz belgelerinizin onaylanmasında ve apostil alınmasında yardımcı
olabilir.
Almanya`da düzenlenen resmi belgelerin Türkiye`de kullanılması hakkında gerekli bilgileri Federal Almanya
Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı`dan alabilirsiniz.
Almanya dışında kullanılacak resmî belgelerin „apostil“ ile gerçekliğinin onaylanması  konusunda Rheinland-Pfalz
eyaleti için gerekli bilgileri ADD Rheinland – Pfalz dairesinden alabilirsiniz.


Tercümenin kaybolması halinde

Tarafımca yapılan tercümeler müşterinin muvafakatıyla elektronik olarak arşivlenmektedir .Bu konuda benimle her
zaman iletişime geçebilirsiniz. Tercümenin onaylı ikinci bir nüshasının, ücreti 7 € dur. Tercümenin yapıldığından  belli bir
zaman geçtikten sonra talep edilecek yeni bir tercüme nüshasının bedeli 10 € dur.


24 saat-acil servis

Acilen bir tercümana ihtiyacınız olduğunda, ya da acilen bir metnin tasdikli tercümesi gerektiğinde bana 24 saat
kesintisiz ulaşabilirsiniz.

Bu durumda 0170-3473474 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz!

Kontakt

Tolga D. Özkan
Breslauer Straße 10
D-56422 Wirges
Tel.    (+49)02602/671609
Fax    (+49)02602/671596
Mobil (+49)01703473474
tolgadoezkan@gmail.com

 

LINKS